Indland
Mere kontrol af private tilbud

Man kan fortsat trække profit ud af sociale tilbud, men kontrollen øges

Regeringen kunne ikke opnå flertal for folketingsbeslutning om stop for udtræk af profit på sociale tilbud, men nye forslag med kontrol af økonomi og kvalitet blev gennemført.